A A A

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN


Samorządowa placówka wychowania pozaszkolnego
m. st. Warszawy

 


adres:
ul. Jezuicka 4,  01-281 Warszawa
telefon: 22 277 06 01, fax: 22 277 06 04
e-mail: sekretariat@scek.pl,
e-mail: info@scek.pl;  

 

strona: scek.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 
- na stronie internetowej placówki!

 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 9.00 – 20.00
sobota-niedziela: podczas imprez

 


Dyrektor: Wojciech Feliksiak

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej jest placówką oświatową działająca w systemie edukacji pozaszkolnej, w obszarze edukacji pozaformalnej. To miejsce, w którym młodzież może pogłębiać wiedzę humanistyczną, rozwijać zainteresowania, pasje i kształcić umiejętności w przedmiotach artystycznych. Dla nich tworzymy pracownie, w których warsztaty prowadzą mistrzowie. Otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej zaszczytny tytuł Miejsca Odkrywania Talentów.


Wspólnie z młodzieżą prowadzimy wiele projektów artystycznych i edukacyjnych. Nasi uczestnicy nie tylko zostają studentami uczelni artystycznych, ale spełniają się także w innych zawodach.
Od nas otrzymują wsparcie i wynoszą przekonanie, że współpraca i kreatywność przynoszą efekty podczas realizacji projektów, a w przyszłości stanowią solidny fundament postawy obywatelskiej. Nasze działania mają także charakter profilaktyczny i społeczny. Pracujemy z grupami wykluczonych, z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Definiujemy bowiem edukację kulturalną, jako swoistą aktywność społeczną, jako inwestycję w rozwój kultury i w kapitał społeczny. Nie każdy zostaje artystą, ale każdy będzie obywatelem.


Zachęcamy młodych ludzi, poprzez nasze wielokierunkowe działania, do aktywnego uczestnictwa w kulturze współczesnej.
Prowadzimy różne formy działalności kulturalnej: galerie, teatry repertuarowe o określonych profilach artystycznych, organizujemy koncerty, przeglądy, festiwale. Promujemy młodych artystów, uczniów i studentów szkół artystycznych. Inspirujemy młodzież do realizacji własnych inicjatyw. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, z którymi zrealizowaliśmy i nadal realizujemy wiele projektów.


Wojciech Feliksiak
Dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej

 
 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
---
---
---
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna grupa
·          kabaretowa
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
---
---
 
---
TAK
TAK
 
---
---
---
 
---
---
---
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
 
---
---
---
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
---
---
---
---
 
---
TAK
---
---
 
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
 INNE
·          lekcje w Galerii
·          warsztaty dziennikarskie
·          warsztaty filozoficzne
 
TAK
---
---
 
---
TAK
TAK
 
---
---
---
 
---
---
---