A A A

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN


Samorządowa placówka wychowania pozaszkolnego
m. st. Warszawy

 


adres:
ul. Jezuicka 4,  01-281 Warszawa
telefon: (0-22) 831 53 93;  fax: (0-22) 831 33 35;
e-mail: sekretariat@scek.pl,
e-mail: info@scek.pl;  

 

strona: www.scek.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 
- na stronie internetowej placówki!

 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 20.00
sobota-niedziela: podczas imprez

 


Dyrektor: Wojciech Feliksiak

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i nauczycieli. Naszym głównym zadaniem jest wspieranie aktywności twórczej uczniów oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli w dziedzinie edukacji artystycznej. SCEK ma filię: Stara Prochoffnia. Najważniejsze imprezy: Konfrontacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży (edycja wiosenna i jesienna), konkurs literacki „Turniej Jednego Wiersza”, konkurs teatralny „Melpomena w Szkolnej Ławce”, konkursy plastyczne: „Promocja Młodych Talentów”, „W kręgu ikony”, „Poznaj warszawską Pragę”, „Muzyka i obraz”, Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne (FOSA), Konkurs historyczny „Warszawa – moje miasto”, Konkurs plastyczny „Obraz mojej Warszawy”, Konkurs muzyczny „Śpiewamy o Warszawie”, Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Konkurs literacki „Pan Cogito”, Program edukacyjno-artystyczny „Po drugiej stronie rzeki”. W placówce działa 1568 uczestników skupionych w 22 klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
---
---
---
 
TAK
---
TAK
 
---
---
TAK
 
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna grupa
·          kabaretowa
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
---
---
---
---
 
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
TAK
---
---
 
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
 
---
---
---
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
---
TAK
---
---
 
---
TAK
---
TAK
 
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
 INNE
·          lekcje w Galerii
·          warsztaty dziennikarskie
·          warsztaty filozoficzne
 
TAK
---
---
 
---
TAK
TAK
 
---
---
---
 
---
---
---