A A A

Pałac MłodzieżyInstytucja edukacyjna m. st. Warszawy

 
adres:
Pl. Defilad 1, (PKiN)  00-901 Warszawa
telefon: (0-22) 656 70 23, 656 66 15;  fax: (0-22) 620 54 11;
uczestnictwo w zajęciach: telefon: (0-22) 656 66 68;  fax: (0-22) 656 68 86;
e-mail: info@pm.waw.pl

 

strona: www.pm.waw.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 
- na stronie internetowej placówki! 

 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 19.30
sobota-niedziela: 9.00 – 14.00

 

Dyrektor: Urszula Wacowska

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Rozpoczął działalność 5.IV.1955 roku, jako wzorcowa placówka wychowania pozaszkolnego w stolicy, rozbudzając ambicje i pozwalająca realizować marzenia i pasje młodego pokolenia. Zadaniem Pałacu Młodzieży stało się zaspokajanie i rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i społecznych młodzieży oraz organizowanie wychowania fizycznego, sportu, rozrywki i kulturalnego wypoczynku młodzieży. Pałac Młodzieży jest największym w kraju ośrodkiem oświatowo-wychowawczym. Placówka prowadzi zajęcia pozalekcyjne skupione w dziewięciu działach: plastyczne, muzyczne, sportowe, modelarskie, żeglarskie, taneczne, teatralne, czytelnicze, informatyczne, językowe. Najważniejsze imprezy: „Żyj bezpiecznie i odpowiedzialnie”, „Dzień Ziemi”, Konkursy plastyczne „Warszawa moja Stolica”, „Rok Polski w tradycji i obyczajach”, Przegląd form teatralnych, Turnieje Tańca Towarzyskiego, Konkurs Piosenki Dziecięcej. W placówce działa 5302 uczestników skupionych w 35 klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
TAK
TAK
 
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
 
---
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
TAK
TAK
 
---
---
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
TAK
---
---
 
TAK
TAK
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
---
TAK
 
---
---
TAK
 
---
---
---
 
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
TAK
---
---
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
TAK
TAK
---
---
---
 
TAK
TAK
---
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
---
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
TAK
---
---
TAK
 
TAK
---
---
TAK
 
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
 INNE
·          gimnastyka artystyczna
·          akrobatyka
·          kulturystyka i fitnes
·          szermierka
·          tenis
·          klub ekologiczny
·          klub „Młody Odkrywca”
·          klub żeglarski
·          modelarnia
 
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
 
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
---
---
---
---