A A A

Urząd Dzielnicy Praga-Południe


Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Dzielnicy Praga-Południe


adres:
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
tel. 22 44 35 469
fax 22 44 35 570
e-mail: ppl.wks@um.warszawa.pl


strona: www.pragapld.waw.pl

 

p.o. Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu - Andrzej Opala 

 

Mapa