A A A

Urząd Dzielnicy Praga Południe


Zespół Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Południe


adres:
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa
tel. 22 44 35 468
tel. 22 44 35 469
fax 22 44 35 543
e-mail: wku@pragapld.waw.pl


strona: www.pragapld.waw.pl

 

Kierownik: vacat

 

Mapa