A A A

Urząd Dzielnicy Praga Południe


Zespół Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Południe


adres:
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa
telefon: (22) 338-08-17;
fax: (22) 338-06-52
e-mail: wku@pragapld.waw.pl


strona: www.pragapld.waw.pl

 

Kierownik: Mirella Żurawska

 

Mapa