A A A

Dom Kultury "Kadr"


Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

 

adres:
ul. Gotarda 16,  02-683 Warszawa
telefon/fax: (0-22) 843 88 81; 
e-mail: info@dkkadr.waw.pl

 

strona: www.dkkadr.waw.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki!
 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 9.00 – 22.00
sobota-niedziela: podczas imprez
 


Dyrektor: Zbigniew Darda

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Dom Kultury „Kadr” działa na warszawskim Mokotowie .Najważniejszym zadaniem, jakie realizuje jest integracja mieszkańców poprzez ich udział w zróżnicowanych działaniach kulturalnych i społecznych. Przygotowywanie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla osób w różnym wieku, otwartość i chęć włączania oddolnych inicjatyw w codzienną pracę instytucji i wspólne kreowanie przestrzeni społecznej to priorytety, które realizuje Dom Kultury „Kadr”. Podejmuje działania rozbudzające apetyt na aktywny udział w kulturze, podnoszenie kompetencji kulturowych, nade wszystko artystycznych, wspieranie twórczości profesjonalnej i nieprofesjonalnej. Proponuje różnorodne spotkania tematyczne: teatralne, muzyczno-wokalne, plastyczne, taneczne, językowe i ruchowe, szczególnie weekendowe warsztaty dla rodzin. Prowadzi edukację kulturalną wspomagając pracę placówek szkolnych w tym obszarze. Wspiera rozwój jednostek i grup poprzez realizację projektów kulturalnych w oparciu o współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą.
 

Wybrane zajęcia artystyczne:
- Planeta DK (muzyczno-rytmiczny projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży); - Artystyczne warsztaty weekendowe dla rodzin (okazja do pogłębienia więzi rodzinnych i wspólnego działania); - „Satyra w kadrze” (warsztaty dla chętnych z poczuciem humoru, którzy potrafią śpiewać, grać lub po prostu śmiać się); - Piekarnia artystyczna (zajęcia rozwijające zdolności artystyczne dzieci); - ArchiTEKTURKI (spotkania uczące dzieci wrażliwości przestrzennej i znaczenia architektonicznego); - Bajkolandia (magiczny świat sztuki dla dzieci).
- Jeet Kune Do (warsztaty sztuki walki Bruce’a Lee); - Do-Re-Mi (zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem metod C. Orfa i J. Dalcrose’a)
 

Cykliczne spotkania:
- Jazzowe Spotkania Filmowe (cykliczne koncerty gwiazd sceny krajowej i międzynarodowej korespondujące z projekcjami filmów z kanonu Polskiej Szkoły Filmowej i kina moralnego niepokoju); - Między Kadrami. Nowe Kino Polskie (cykliczna prezentacja najciekawszych polskich filmów z udziałem ich twórców jako inspiracja do dialogu sztuk wszelakich); - Międzynarodowy Festiwal Teatru i Animacji Filmowych dla Dorosłych Lalka Też Człowiek (projekcje filmów animowanych z całego świata w ramach współpracy z teatrem „Unia Teatr Niemożliwy”, prezentacja sztuki animacji jako języka sztuki); - Ogólnopolski Festiwal Skeczu i Małych Form Teatralnych (cykliczny festiwal dla teatrów i aktorów nieprofesjonalnych, promujący niestandardowe przedsięwzięcia teatralne, stwarzający płaszczyznę do rywalizacji artystycznej.)
- Gobelin Roku (ogólnowarszawska wystawa konkursowa dla wszystkich chcących rozwijać swoje umiejętności, pasję twórczą oraz szukających nowych wyzwań i oryginalnych pomysłów w dziedzinie tkactwa artystycznego); - Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży – prezentacje teatralne (przegląd zdolności amatorskich dzieci i młodzieży promujący wymianę doświadczeń twórczych w popularyzacji form teatralnych).
 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
TAK
---
TAK
 
---
---
TAK
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          towarzyski
·          balet
 
---
---
---
---
TAK
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
---
TAK
---
 
---
---
---
TAK
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrum.
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
---
TAK
---
 
TAK
---
TAK
---
 
TAK
---
TAK
---
TAK
 
TAK
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
TAK
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
TAK
---
---
---
---
 
TAK
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet 3 Wieku
·          kursy komputerowe
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
TAK
---
---
---
 
---
---
---
---