A A A

Natoliński Ośrodek Kultury


Natoliński Ośrodek Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Wyżyny" 


adres:
ul. Na Uboczu 3,  02-795 Warszawa
telefon: (0-22) 648 65 81;  fax: (0-22) 649 76 03;
e-mail: nok@nok.art.pl
 

strona: www.nok.art.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki! 
 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 22.00
sobota-niedziela: 9.00 – 22.00
 

Dyrektor: Piotr Janiec

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Placówka wielofunkcyjna, realizująca potrzeby mieszkańców  Ursynowa, realizacja praktycznie wszystkich formy animacji i edukacji kulturalnej, sport i rekreacja. Ważne cykliczne imprezy: cykl koncertów: Co kraina ... to muzyka, Jazz w NOK, Bliżej klasyki - mama, tata i ja, Spotkania z filmem. W placówce działa ponad 500 uczestników skupionych w 30 klubach, zespołach i sekcjach.

 
 

ZAJĘCIA
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
 
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
 
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          towarzyski
 
 
 
---
---
TAK
---
 
 
---
---
TAK
---
 
 
---
---
---
TAK
 
 
---
---
---
TAK
 
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
---
---
TAK
---
 
---
TAK
TAK
---
 
---
---
TAK
---
 
---
---
---
---
 
MUZYKA
·          nauka gry na instr.
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
---
---
---
---
---
 
 
---
---
TAK
---
TAK
 
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
 
FILM I FOTOGRAFIA
·          DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
 
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
 
---
---
---
TAK
 
---
---
---
---
 
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korek.
 
 
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
TAK
TAK
 
---
---
---
---
 
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
 
 
---
TAK
---
---
---
 
---
---
---
TAK
---
 
---
---
---
---
TAK
 
---
---
TAK
TAK
---
 
  ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          uniwersytet 3 wieku
 
 
---
TAK
---
---
 
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK