A A A

Wolskie Centrum Kultury
- Dom Kultury Działdowska


 

adres:
ul. Działdowska 6,  01-184 Warszawa
telefon: (0-22) 632 31 91, 632 31 96; 
fax: (0-22) 631 69 89;
e-mail: sekretariat@wck-wola.pl

strona: www.dzialdowska.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki!
 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 21.00
sobota-niedziela: podczas imprez

 

Dyrektor: Anna Podłucka

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Instytucja prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną – koncerty muzyczne, spektakle teatralne, kabaretowe, wystawy plastyczne oraz stałe zajęcia artystyczne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Najważniejsze imprezy: Przegląd Swobodnych Inicjatyw (teatr, muzyka, taniec, plastyka, literatura, fotografia, multimedia), Spotkania z teatrem. W placówce działa 307 uczestników skupionych w 18 klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
TAK
TAK
---
---
 
---
TAK
TAK
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
TAK
---
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
---
---
---
 
TAK
TAK
---
---
 
TAK
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
TAK
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
---
---
---
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
---
TAK
---
 INNE
·          warsztaty fotograficzne
·          „Akademia Zabawy” 
           - zajęcia teatralno-taneczne
 
---
 
TAK
 
TAK
 
---
 
TAK
 
---
 
---
 
---