A A A

Wolskie Centrum Kultury


 

adres:
ul. Działdowska 6,  01-184 Warszawa
telefon: (0-22) 632 31 91, 632 31 96; 
e-mail: sekretariat@wck-wola.pl

strona: www.wck-wola.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki!
 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 21.00
sobota: podczas imprez

 

Dyrektor: Anna Podłucka

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Swoją ofertę programową adresujemy do odbiorców w różnym wieku, o różnych potrzebach i zainteresowaniach kulturalnych. Nasze zadania to przede wszystkim stwarzanie organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej i edukacyjno- wychowawczej, a także integrowanie różnych środowisk twórczych, oraz odbiorców dóbr kultury. Istotnym elementem naszej działalności jest również chęć budzenia estetycznych, emocjonalnych, umysłowych i etyczno-moralnych potrzeb u odbiorców organizowanych przez nas imprez , uczestników naszych zajęć i warsztatów. Potrzeb „piękna i dobra”.

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
TAK
---
 
TAK
TAK
---
 
---
---
---
 
---
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
TAK
TAK
---
---
 
---
TAK
TAK
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
TAK
---
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
TAK
---
---
---
 
TAK
TAK
---
---
 
TAK
TAK
TAK
TAK
 
---
---
---
TAK
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
---
---
---
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
---
TAK
---
 INNE
·          warsztaty fotograficzne
·          „Akademia Zabawy” 
           - zajęcia teatralno-taneczne
 
---
 
TAK
 
TAK
 
---
 
TAK
 
---
 
---
 
---