A A A

Bielański Ośrodek Kultury


Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

 

adres:
ul. Goldoniego 1, 01- 913 Warszawa
telefon/fax: (22) 834 08 82;
telefon: (22) 834 65 47
e-mail: bok_bielany@op.pl;
strona: www.bok-bielany.eu


Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 
- na stronie internetowej placówki! 


godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9.00 – 21.00
sobota - niedziela: podczas imprez

 

p.o. Dyrektora: Jarosław Bobin

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Bielański Ośrodek Kultury organizuje koncerty, wystawy, spektakle teatralne oraz prowadzi kluby i sekcje działalności artystycznej. Edukacja kulturalna realizowana jest poprzez działalność zespołów teatralnych, muzycznych i tanecznych dla dzieci i osób dorosłych oraz organizację konkursów i przeglądów z różnych dziedzin artystycznych. Współpracujemy ze środowiskami twórczymi. Odbywają się prezentacje twórców nieprofesjonalnych. Ośrodek realizuje projekty międzynarodowe we współpracy z instytucjami kulturalnymi na Litwie i Ukrainie. Propozycje programowe Ośrodka kierowane są do mieszkańców Warszawy i miejscowości podwarszawskich. Najważniejsze imprezy: „Wileńskie Kaziuki”, Bielański Festiwal Teatralny „Twarzą w twarz”, Dni Kresowe, Cykl imprezowy „Poznajemy kulturę i zwyczaje różnych narodów”, Cykl imprezowy „Ogólnopolski Salon Karykatury i Satyry”. W placówce działa 716 uczestników skupionych w 20 klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA  STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
TAK
---
---
 
TAK
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
---
---
 
TAK
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
---
--
---
TEATR
·          warsztaty
·          grupa teatralna
·          grupa kabaretowa
 
---
---
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
TAK
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
---
---
---
---
 
---
TAK
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
FILM I FOTOGRAFIA
·           DKF
·          zajęcia filmowe
·          zajęcia fotograficzne
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
TAK
 
---
---
---
LITERATURA
·          warsztaty
·          klub literacki
·          wydawnictwa
 
---
---
---
 
TAK
TAK
TAK
 
---
TAK
TAK
 
---
---
---
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
TAK
 
---
---
TAK
KLUBY
·          dziecięce
·          turystyczne
·          hobbystyczne
·          seniora
·          środowiskowe
 
TAK
---
---
---
---
 
---
---
---
---
---
 
---
---
TAK
---
TAK
 
---
---
---
TAK
---
ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
·          kursy komputerowe
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
 
---
---
---
---
INNE
·          kursy rękodzieła artyst.
·          tańce w kręgu
·          Zespół Estradowy „Bielany”
·          Qi-Gong - gimnast. relaks.
 
---
---
----
---
 
---
---
---
---
 
TAK
TAK
---
TAK
 
---
---
TAK
---