A A A

Okęcka Sala Widowiskowa


Filia Domu Kultury „Włochy”
Samorządowa instytucja kultury
w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

 

adres:
ul. 1 Sierpnia 36a,  02-134 Warszawa (3 piętro)
telefon/fax: (0-22) 868 02 01;
e-mail: salawidowiskowa@dkwlochy.pl

 

strona: www.dkwlochy.pl

 

Aktualna oferta programowa oraz informacje szczegółowe 

- na stronie internetowej placówki!

 

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 9.00 – 22.00
sobota-niedziela: podczas imprez

 

Koordynator: Agata Dąbrowska

 

Mapa

 

Krótka charakterystyka placówki:
Placówka działa trzeci rok pod nazwą Sala Widowiskowa Domu Kultury „Włochy”. W tym czasie zdążyła się wpisać w kulturalny kalendarz stolicy imprezami cyklicznymi, warsztatami tańca, seansami filmowymi i działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Najważniejsze imprezy: Spektakle Teatrów Tańca Współczesnego – impreza cykliczna, Muzyczne Kontynenty - impreza cykliczna, Bajkowe niedziele - impreza cykliczna, Kino Awiator - impreza cykliczna, Alfabet Reżyserów - impreza cykliczna, Kabaretowy odlot - impreza cykliczna, Festiwal Teatrów Tańca Europy Środkowej - impreza międzynarodowa. W placówce działa 476  uczestników skupionych w 15 klubach, zespołach i sekcjach.

 

ZAJĘCIA STAŁE
DZIECI
MŁODZIEŻ
DOROŚLI
SENIORZY
PLASTYKA
·          kluby plastyczne
·          warsztaty z ceramiki
·          tkactwo artystyczne
 
TAK
---
---
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
TANIEC
·          dawny
·          ludowy
·          nowoczesny
·          taniec towarzyski
·          balet
 
---
---
TAK
---
---
 
---
---
TAK
TAK
---
 
---
---
TAK
TAK
---
 
---
---
---
---
---
MUZYKA
·          nauka gry na instrumentach
·          nauka śpiewu
·          zespół muzyczny
·          chór
 
---
---
---
---
 
---
---
---
---
 
---
---
---
TAK
 
---
---
---
TAK
ZAJĘCIA RUCHOWE
·          rytmika
·          aerobik
·          gimnastyka korekcyjna
 
TAK
---
---
 
---
---
---
 
---
TAK
---
 
---
---
---
 ZAJĘCIA OŚWIATOWE
·          kursy językowe
·          kursy oświatowe
·          Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
---
 
---
---
TAK
 INNE
·          zajęcia komuterowe
·          Body Condition
·          gimnastyka geriatyczna
 
TAK
---
---
 
---
TAK
---
 
---
TAK
---
 
---
---
TAK